Överenskommelsen: Tidöavtalet

Överenskommelsen: Tidöavtalet

Sverige har inom kort en ny regering. Vägen dit verkar ha varit något krokig då det tog några veckor att komma fram till en överenskommelse mellan SD, M, KD och L. Att det har tagit så pass lång tid har kritiserats av bl.a. fd. statminister Magdalena Andersson som menar att “…det känns som att Ulf Kristersson inte riktigt har tagit in hur djupt oeniga man är i hans lag. Har man före valet sagt till svenska folket att man är…

Läs mer Läs mer

Marx och människan

Marx och människan

Del I: Det stora Problemet Introduktion Historien om alla hittillsvarande samhällen är historien om klasskamp – Det kommunistiska manifestet I: Borgare och proletärer Karl Heinrich Marx, (1818-1883) var en tysk filosof och en av grundarna till den politiska teori som kom att kallas för marxism. Förutom bidragande till kommunism och socialism har Marx läror kommit att starkt influera en rad olika filosofiska åskådningar och samhällssyner såsom socialdemokrati och feminism. Trots att Marx läror med tiden kom att förlora akademisk tillförlitlighet,…

Läs mer Läs mer

Debattinlägg i Dagen

Debattinlägg i Dagen

Det har höjts många kritiska röster kring SD och partiets människosyn på senare tid. I kritiken tenderar man att nöja sig med att rubricera SD med den ena eller andra etiketten så som “rasistiskt”, “fascism” eller “populistiskt”. Man förklarar dock sällan exakt varför det skulle vara träffsäkra rubriker för partiets agenda. I en mening är alltså kritiken som anförs mot SD ofta inte en intellektuell kritik. Mot detta har jag och en annan student reagerat, vilket ledde till ett debattinlägg…

Läs mer Läs mer

Om barndopet och varför jag inte längre är baptist

Om barndopet och varför jag inte längre är baptist

När jag var några år gammal beslutade min mamma att jag skulle döpas. Jag växte inte upp i ett religiöst hem, men just detta var viktigt för henne. Eftersom jag under min uppväxt inte bekände mig till någon tro och vid 11 års ålder beslutade att vara ateist så tänkte jag aldrig så mycket på mitt dop. Men efter att Gud hade kallat mig till tro och tjänst, vid sjutton års ålder blev dopfrågan aktuell kort efter att jag börjat…

Läs mer Läs mer

Sverigedemokraterna: En närmare titt

Sverigedemokraterna: En närmare titt

Fördomar eller fakta? Sverigedemokraterna är ett parti som har utsatts för det ena riset efter det andra i riksdag, media och debatter. Men kritiken som riktas mot dem är sällan särskilt genomtänkt eller utförlig, med undantag från de gånger då man påvisat att SD:s representanter fifflar med statistik och siffror. På grund av detta bestämde jag mig för att grundligt läsa SD:s parti- och principprogram för att ta reda på om SD verkligen är ett främlingsfientligt parti eller inte. Detta…

Läs mer Läs mer

Origenes – Om grunderna och målet Bok I

Origenes – Om grunderna och målet Bok I

Om Origenes Origenes var en bibelteolog som föddes kring 185 e.Kr., sannolikt i Alexandria. Han växte upp i ett kristet hem och fick därigenom solid bibelkunskap. När Fadern dog blev det Origenes ansvar att försörja modern och sina sex syskon. Han gav privatlektioner som lärare. Han höll en asketisk livsföring, gick helst utan skor och sov på golvet. Men med åren fick han en friare syn på askesen. Det finns källor som tyder på att Origenes läste Matt 19:12 bokstavligt…

Läs mer Läs mer

Klassresan del I: Blattekvällar

Klassresan del I: Blattekvällar

Att leva mellan världar Konstigt nog är det först på senare år som jag tydligare börjat uppleva en kontrast mellan mig själv och min omgivning. Efter en hel del fundering, ett samtal med en socionom och upptäckten av individer i liknande sammanhang har jag kommit fram till att detta troligen beror på att jag genom åren har genomgått ett radikalt utbyte av miljöer och kontexter. Att komma från en arbetarklassfamilj med invandrarbakgrund och ge sig ut på en lång resa,…

Läs mer Läs mer

St. Anselms Cur Deus Homo

St. Anselms Cur Deus Homo

Varför Gud blev människa Sammanfattning av Anselms Cur Deus Homo 1. Inledning I St. Anselms (1033-1109) Cur Deus Homo ämnar författaren att svara på frågan “Varför blev Gud människa?”. Motivationen bakom verket är att många har bett Anselm (A.) att skriva ner bevis för doktrinen så att de kan ge svar på tal när någon frågar dem varför Gud behövde bli människa, dö och återuppstå för att frälsa världen. Verket är strukturerat likt en dialog mellan två personer (likt  t.ex….

Läs mer Läs mer

Johannes Chrystostomos: Om prästämbetet

Johannes Chrystostomos: Om prästämbetet

Referat: Om prästämbetet Johannes Chrysostomos Inledning Johannes Chrystostomos (J) föddes i Antiochia i en välbärgad familj, någon gång mellan 347 och 354. Han blev vigd till diakon 381 och prästvigdes 386 av Flavianos. Han efterträdde Nektarios som patriark i Konstantinopel 398, tvingad av kejsaren att ta emot ämbetet. Johannes predikningar mot rikedom och lyx förtretade många. Han blev genom en konspiration avsatt av Theofilos av Alexandria via en ickereguljär synod vid Eken utanför Chalcedon men återinsattes strax därefter.  En tid…

Läs mer Läs mer

Bradshaw: Early Christian Worship – referat

Bradshaw: Early Christian Worship – referat

Early Christian Worship: A Basic Introduction to Ideas and Practice Det som följer är ett referat av Paul F. Bradshaws introduktion till tidiga kristna idéer och praktiker. Jag lägger ut det eftersom en vän ville läsa det och tänkte att jag likaväl kan offentliggöra det. I sin korta introduktion berör Bradshaw en rad intressanta praktiker i den tidiga kristendomen och skisserar grovt hur dessa utvecklas. Bland det som beskrivs finns dopet (barn och vuxendop), nattvarden och helgdagar såsom julafton och…

Läs mer Läs mer