Browsed by
Månad: april 2014

Origenes – Om grunderna och målet Bok I

Origenes – Om grunderna och målet Bok I

Om Origenes Origenes var en bibelteolog som föddes kring 185 e.Kr., sannolikt i Alexandria. Han växte upp i ett kristet hem och fick därigenom solid bibelkunskap. När Fadern dog blev det Origenes ansvar att försörja modern och sina sex syskon. Han gav privatlektioner som lärare. Han höll en asketisk livsföring, gick helst utan skor och sov på golvet. Men med åren fick han en friare syn på askesen. Det finns källor som tyder på att Origenes läste Matt 19:12 bokstavligt…

Läs mer Läs mer