Browsed by
Månad: februari 2013

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 2

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 2

Inledning I den första delen av granskningen av Watch Towers Bible and Tract Societys (WT) publikation “Bör man tro på treenighetsläran? Är Jesus Kristus den allsmäktige Guden?” (1989) undersöktes WT:s bruk av referenser. I artikeln kunde det konstateras att WT manipulerar olika källor för att få deras åsikter att framstå som välgrundade. I denna andra del av granskningen kommer fokus att hamna på WT:s påståenden om att de tidiga kyrkofäderna så som Justinius Martyren, Ireanus och Clemens av Alexandrinus menade att…

Läs mer Läs mer

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 1

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 1

Inledning I Watch Tower Bible and Tract Societys (WT) publikation “Bör man tro på treenighetsläran?” (refereras till som “häftet” i den här artikeln) argumenterar WT för att treenigheten är en obiblisk, hednisk lära som har influerat kristenheten. I verket refererar de till allt i från uppslagsverk till kyrkofäder, bibelöversättningar och grekisk grammatik. Antalet referenser är troligen över hundratalet (om man räknar med de olika bibelöversättningarna), utspritt på cirka 30 sidor.  Verket är anonymt, det enda som anges är att “Watch…

Läs mer Läs mer