Browsed by
Månad: februari 2014

Klassresan del I: Blattekvällar

Klassresan del I: Blattekvällar

Att leva mellan världar Konstigt nog är det först på senare år som jag tydligare börjat uppleva en kontrast mellan mig själv och min omgivning. Efter en hel del fundering, ett samtal med en socionom och upptäckten av individer i liknande sammanhang har jag kommit fram till att detta troligen beror på att jag genom åren har genomgått ett radikalt utbyte av miljöer och kontexter. Att komma från en arbetarklassfamilj med invandrarbakgrund och ge sig ut på en lång resa,…

Läs mer Läs mer

St. Anselms Cur Deus Homo

St. Anselms Cur Deus Homo

Varför Gud blev människa Sammanfattning av Anselms Cur Deus Homo 1. Inledning I St. Anselms (1033-1109) Cur Deus Homo ämnar författaren att svara på frågan “Varför blev Gud människa?”. Motivationen bakom verket är att många har bett Anselm (A.) att skriva ner bevis för doktrinen så att de kan ge svar på tal när någon frågar dem varför Gud behövde bli människa, dö och återuppstå för att frälsa världen. Verket är strukturerat likt en dialog mellan två personer (likt  t.ex….

Läs mer Läs mer

Johannes Chrystostomos: Om prästämbetet

Johannes Chrystostomos: Om prästämbetet

Referat: Om prästämbetet Johannes Chrysostomos Inledning Johannes Chrystostomos (J) föddes i Antiochia i en välbärgad familj, någon gång mellan 347 och 354. Han blev vigd till diakon 381 och prästvigdes 386 av Flavianos. Han efterträdde Nektarios som patriark i Konstantinopel 398, tvingad av kejsaren att ta emot ämbetet. Johannes predikningar mot rikedom och lyx förtretade många. Han blev genom en konspiration avsatt av Theofilos av Alexandria via en ickereguljär synod vid Eken utanför Chalcedon men återinsattes strax därefter.  En tid…

Läs mer Läs mer