Origenes – Om grunderna och målet Bok I

Origenes – Om grunderna och målet Bok I

Om Origenes

Origenes var en bibelteolog som föddes kring 185 e.Kr., sannolikt i Alexandria. Han växte upp i ett kristet hem och fick därigenom solid bibelkunskap. När Fadern dog blev det Origenes ansvar att försörja modern och sina sex syskon. Han gav privatlektioner som lärare. Han höll en asketisk livsföring, gick helst utan skor och sov på golvet. Men med åren fick han en friare syn på askesen. Det finns källor som tyder på att Origenes läste Matt 19:12 bokstavligt och kastrerade sig själv, men senare i livet ångrade det och blev kritisk till en bokstavlig läsning, men om det faktiskt hände eller inte är inte säkert.  Origenes efterträdde Klemens som lärare vid kateketskolan, en institution för religiös utbildning.

Kejsare Decius tillträdde sin position 249 och startade en av historiens svåraste förföljelser av Kristna. Han lät Origenes gripas och torterade honom svårt i hopp om att han skulle avfall från tron. Då detta inte hände släpptes han fri. Därefter upphör uppgifterna om Origines. Han släpptes fri som en fysiskt bruten man, skriver Wrede. Det var inte troligt att han orkade fortsätta sin tidigare verksamhet. Han dog ungefär tre år efter detta.

Origenes anklagades för irrläror i kyrkliga synoder år 543 och 553. Men stridigheter uppstod redan mot slutet av 200-talet. I huvudsak handlade debatten om Origenes kosmologiska system som innefattade frälsningshistorian. I mötet år 553 refererade man i regel indirekt till Origenes och kortfattat vilket inte gör möjlighet för ingående studier.  Från mötet år 543 finner man fler citat av Origenes verk men de är lösa och ofullständiga. Fördömmelserna verkade vara mer riktade mot en grupp av Origenes anhängare i Palestina som var influerade av Evagrios Ponticus.  I huvudsak var synoden kritisk mot den slutgiltiga återställelsen och Origens syn på själarnas andliga preexistens hos Kristus (alltså att våra själar skulle existerat innan jorden skapades). Vidare fanns beskyllningar som man inte hittar i Origenes läror såsom ifrågasättandet av inkarnationen och huruvida världen skapats av en treenig Gud. Till detta följde ännu mer ogrundade påståenden som att Origenes skulle ha lärt att uppståndelsekropparna hade en ”kulform”.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.