Gudsnamnet – hur uttalas det? Kort studie av 2 mos 3:14

Gudsnamnet – hur uttalas det? Kort studie av 2 mos 3:14

I bibeln finns ett antal benämningar på Gud. Några av de vanligaste är Elohim (אֱלֹהִ֑ים - Gen 1:1), som ordagrant betyder "gudar" och kan syfta på antingen Israels Gud, eller någon annan gud. Ordet förekommer ofta i plural, mycket likt engelskans "a pair of pants".* Andra beteckningar är Shadai (שַׁדַּי , Num 24:4)  som betyder "den allsmäktige", och självklart finns en lång rad av andra titlar på Gud. Det finns mycket att säga om alla de namn och titlar som Gud har i Bibeln men den här artikeln kommer att fokusera på tetragrammaton, alltså Gudsnamnet som framgår i 2 mos 3:14, där vi kan läsa följande:

ויֹּ֤אמֶר אֱלֹהִים֙ אֶל־מֹשֶׁ֔ה אֶֽהְיֶ֖ה אֲשֶׁ֣ר אֶֽהְיֶ֑ה וַיֹּ֗אמֶר כֹּ֤ה תֹאמַר֙ לִבְנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֔ל אֶֽהְיֶ֖ה שְׁלָחַ֥נִי אֲלֵיכֶֽם׃
(WTT)

och Gud sade till Moses: jag är den jag är. Och han sade: så säger du till Israels barn; "Jag är", han har sänt mig till er (min övers.)

Detta säger Gud till Mose i och med att han kallar honom till att frita Guds folk från Egypten, men Mose verkar vara något motvillig och kommer med en rad invändningar mot Gud. En av dessa är att om Mose kommer till Israeliterna och säger att deras Gud har skickat honom och de frågar honom vad deras Guds namn är - vad ska han då svara? (2 mos 3:13)

Det är på denna fråga Gud svarar när han säger "Jag är den jag är... säg till Israels söner att "jag är" har skickat dig till dem.". Åke Viberg skriver att svaret närmast är en ordlek och kan tolkas på flera sätt, bland annat som ett undvikande till att svara på frågan.1

Traditionellt sett har tetragrammaton hursomhelst härletts till 2 mos 3:13. YHWH skulle i sådana fall härstamma från verbet "vara" i hebreiskan (HYH - en variant är HWH),  Yodet (Y) kommer från prefixet för 3:e person maskulinum singular (han) och tillsammans blir det alltså (הוה  + י  = ) YHWH. Exakt hur det ska uttalas är osäkert men de vanligaste gissningarna är "Yahweh" eller "Yehowah".

I judisk tradition uttalar man i regel inte Gudsnamnet i vördnad av det. Man väljer istället att läsa "adonai" (Herre) när man kommer till Gudsnamnet. När vokalerna i hebreiskan fick ett system och började nedtecknas av masoreterna valde de därför att ta vokalerna från adonai och sätta in dem i Gudsnamnet. På så vis skulle risken för att uttala Guds namn minskas. YHWH blev så "Jehova", men läses i praktiken fortfarande som "adonai". Den språkliga logiken ser ut som följande:

Vokalerna från אֲדֹנָי (adonai) är följande:

 Namn  Vokal  Uttal
Hatef Patah ◌◌ֲ
Sammansatt Sheva,
uttalas "a"
Holem ֹ o
Quamets ָ a

Insatta i YHWH blir resultatet följande:

Resultat Uttal Förklaring
יְ Ye Hatef Patah som ingår i ordet adonai är ett sk. sammansatt Sheva. Eftersom den första bokstaven i Adonai är ett Alef som är en glutteral blir Sheva sammansatt och bildar i detta fall Hatef Patah. Sammansatta sheva kan endast förekomma under en glutteral, och Yod som är den första bokstaven i YHWH är inte en glutteral, därav blir Hatef Patah ett enkelt Sheva som uttalas som ett kort "e".2
הֹ Ho Ingen förändring
וָ Va Ingen förändring
ה H

 

Rent språkligt finns det alltså goda skäl för att påstå att Jehova är en sammanslagning av två olika ord. I Nationalencyclopedin kan man läsa följande: "Jehova´, det israelitiska gudsnamnet JHWH, felaktigt uttalat."

Encyclopedia Britannica Online utvecklar det längre:

The Masoretes, who from about the 6th to the 10th century worked to reproduce the original text of the Hebrew Bible, replaced the vowels of the name YHWH with the vowel signs of the Hebrew words Adonai or Elohim. Thus, the artificial name Jehovah (YeHoWaH) came into being. Although Christian scholars after the Renaissance and Reformation periods used the term Jehovah for YHWH, in the 19th and 20th centuries biblical scholars again began to use the form Yahweh. Early Christian writers, such as Clement of Alexandria in the 2nd century, had used a form like Yahweh, and this pronunciation of the tetragrammaton was never really lost. Other Greek transcriptions also indicated that YHWH should be pronounced Yahweh.

"Jehova" är alltså en syntetisk konstruktion, mycket likt HERREN som det står i t.ex. Bibel 2000. Detta har stöd både i det hebreiska språket och masoreternas kultur. Att läsa YHWH som 3:e person mask. sing. av verbet "att vara" blir därför mer naturligt, vilket resulterar i namnet "Yahweh".

 

Referenser

* Tack till signatur SÅ för korrigering. Elohim förekommer visst i sg. Ändrade från "enbart" till "ofta".

1 Viberg, Åke. Berättarna - En guide till Gamla testamentets historiska böcker (Libris, Örebro) 2006. s. 100-101

Hunter, Vanlier A. 1988. Biblical Hebrew Workbook: An Inductive Study for Beginners. Lanham: University Press America. Se 45C samt 51B ang. Hatef Patah och Sheva i glutteraler.

Jehova, Nationalencyclopedin Online, som sedd 2013-01-26

"Jahweh", Britannica Encyclopedia Online, som sedd 2013-01-26

2 svar på ”Gudsnamnet – hur uttalas det? Kort studie av 2 mos 3:14

 1. Du skrev: “I bibeln finns ett antal benämningar på Gud. Några av de vanligaste är Elohim (אֱלֹהִ֑ים – Gen 1:1), som ordagrant betyder ”gudar” och kan syfta på antingen Israels Gud, eller någon annan gud. Ordet förekommer enbart i plural, mycket likt engelskans ”a pair of pants”.”

  – Hej, såg denna din blogg när jag läste Hela Pingsten. Trevligt att du törs ta upp detta ämne som aktualiserats mycket den sista tiden. JV har jag inget med att göra och jag har dålig kunskap vad de lär.
  Jag såg också att du var nyexaminerad från Örebro teologiska. Skulle tro att det är den bästa i sitt slag i Sverige. Jag är ganska insatt i dess historia och dess grundare den svensk-amerikanske pastorn John Ongman.

  Du har så rätt att elohim är pluralform, men singularform finns och det är eloha. Likaså är elim plural av el.

  Tror du att det var YHWH, den ende sanne Guden som uppenbarade sig i den brinnande busken som Moshe såg? Vad har du för tankar om detta?
  Mvh

  1. Hej! Kul att du har hittat hit och tack för kritiken! Jag har uppdaterat artikeln och nämnt dig i den.

   I både BHS och LXX står det ordagrant “Herrens ängel” ( מַלְאַ֙ךְ יְהֹוָ֥ה / ἄγγελος κυρίου (2 Mos 3:2) ). Personligen är det lockande för mig att läsa detta trinitariskt. För Herrens ängel verkar både vara skild från Gud och samtidigt vara Gud. Texten lyder som följande:

   Där visade sig Herrens ängel för honom i en eldslåga, som slog upp ur en törnbuske. När Mose såg att busken stod i låga utan att brinna upp tänkte han: ”Vilken märklig syn! Jag måste gå dit och se varför busken inte brinner upp.” Då Herren såg att han gick för att se efter ropade Gud till honom ur törnbusken: ”Mose! Mose!” Han svarade: ”Ja, här är jag.” Herren sade: ”Kom inte närmare! Ta av dig dina skor, du står på helig mark.”

   2 Mos 3:2-5

   YHWHS ängel visade sig för Mose i eldlågan (v. 2), YHWH såg att Mose närmade sig och ropade ur busken och talade till Mose (v. 4). Både Herrens ängel och Herren själv sägs alltså vara involverade i händelsen. Överlag verkar “Herrens ängel” och “Herren” vara utbytbara begrepp. Det är Herrens ängel som visar sig genom busken men Gud som talar i första person. Man kan givetvis också hävda att inledningen är en redaktörs tolkning av det hela, men bruket “Herrens ängel” – “Gud talar i singular” förekommer på många platser. T.ex: 1 mos 16:7ff, 4 mos 22:22ff och dom 2:1ff (för att nämna några). Det verkar alltså finnas en synonymitet mellan Gud själv och Herrens ängel.

   Varför man inte bara skriver “Herren” går att spekulera länge på. Kanske var det så att upplevelsen av Gud krävde en sådan formulering – Gud uppvisar sig som flera men ändå en? Liknande tankar förekommer hos både Judar och muslimer när man talar om skillnaden mellan Gud och Guds ord. Det finns delar av Gud som både är skilda från och förenade med Gud på samma gång. Det kanske var profetiskt? Eller ett försök att förklara varför Gud visade sig för människor utan att de dog? Eller allt samman?

   Så kortfattat: Mycket tankar!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.