Browsed by
Kategori: Apologetik

Mormonismen

Mormonismen

För ett tag sedan skrev bl.a. tidningen Dagen om att 32 nya mormon-missionärer kommer till Sverige i början av mars. Därför tänkte jag att det kunde vara lämpligt att börja skriva något om vad mormonismen är, vad dess anhängare tror på och var den kommer från.   Mormonismens ursprung Mormonismen grundades av Joseph Smith Jr. (1805-1844). När Smith började närma sig tonåren flyttade hans föräldrar till västra New York (delstaten), ett område som var föremål för en rad olika väckelser…

Läs mer Läs mer

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 2

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 2

Inledning I den första delen av granskningen av Watch Towers Bible and Tract Societys (WT) publikation “Bör man tro på treenighetsläran? Är Jesus Kristus den allsmäktige Guden?” (1989) undersöktes WT:s bruk av referenser. I artikeln kunde det konstateras att WT manipulerar olika källor för att få deras åsikter att framstå som välgrundade. I denna andra del av granskningen kommer fokus att hamna på WT:s påståenden om att de tidiga kyrkofäderna så som Justinius Martyren, Ireanus och Clemens av Alexandrinus menade att…

Läs mer Läs mer

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 1

Granskning av “Bör man tro på treenighetsläran” del 1

Inledning I Watch Tower Bible and Tract Societys (WT) publikation “Bör man tro på treenighetsläran?” (refereras till som “häftet” i den här artikeln) argumenterar WT för att treenigheten är en obiblisk, hednisk lära som har influerat kristenheten. I verket refererar de till allt i från uppslagsverk till kyrkofäder, bibelöversättningar och grekisk grammatik. Antalet referenser är troligen över hundratalet (om man räknar med de olika bibelöversättningarna), utspritt på cirka 30 sidor.  Verket är anonymt, det enda som anges är att “Watch…

Läs mer Läs mer